Minimal İnvaziv (Küçük Kesiden) Kalp Ameliyatları

Minimal İnvaziv (Küçük Kesiden) Kalp Ameliyatları

Geleneksel Kalp Cerrahisi

Geleneksel kalp cerrahisinde,   göğüs kemiğinin ortasından yapılan  bir  insizyon  (total  midsternotomi)  kullanılır.  Bu kesi yaklaşık 15-20 cm uzunluğundadır.

İkinci operasyonlar, çoklu koroner arter bypass cerrahisi veya kompleks aorta prosedürleri gibi

komplike kalp cerrahisi gerektiren hastalar için  en sık kullanılan ve en güvenli insizyon  budur.

Minimal İnvasif Kalp Cerrahisi Tipleri

Minimal invasif kalp cerrahisi, 1990’ların ortalarından beri, dünyada bu işle ilgilenen cerrahlar tarafından yapılmaktadır.  İlk uygulanan cerrahi tipleri mitral ve aort kapak cerrahileridir.  Günümüzde daha çabuk iyileşmeyi kolaylaştırmak ve daha rahat olduğu için minimal invasif tekniklerin kullanılması, daha geniş yelpazede olabilmektedir.

Minimal invasif kalp cerrahisi,  5 ila 10 cm boyutlarında küçük insizyonlar yoluyla, özel cerrahi  aletler kullanılarak gerçekleştirilir.

Bazen,  minimal invasif  cerrahi parsiyal bir  sternotomiyi kapsar.  Mümkün olduğunda cerrah,  göğüs kemiğini kesmekten kaçınabilir ve bunun yerine kaburgaların ve interkostal kasların arasından  bir veya birden fazla küçük insizyon yaparak  operasyonu gerçekleştirebilir. Bu teknik  mini-torakotomi  olarak adlandırılır.

Minimal İnvasiv Kalp Cerrahisinde Kullanılan İnsizyon Tipleri

Sağ Subaksiller (Koltukaltı) İnsizyonu

Koltukaltı Kalp Cerrahisi Şu Operasyonlar İçin Kullanılabilir :

 • Mitral kapak tamir veya değişimi
 • Aort kapak tamir veya değişimi
 • Triküspid kapak tamir veya değişimi
 • Çift kapak tamir veya değişimi
 • Üç kapak tamir veya değişimi
 • Sağ koroner arter bypass
 • Atrial septal defect (ASD),
 • PFO onarımı
 • Ventriküler septal defect onarımı
 • Miksoma
 • Fibroblastoma (kalpiçi tümörlerinin çıkarılması)

Alt  Parsiyal Sternotomi

 • Mitral kapak,
 • Triküspid kapak,
 • Epikardiyal lead yerleştirilmesi
 • Atrial septal defect  (ASD), PFO
 • Miksoma
 • Aortik kapak cerrahileri için kullanılır.

Üst  Parsiyal Sternotomi

 • Çıkan aorta
 • Aort kapak
 • Mitral kapak
 • Triküspid kapak
 • Transaortik TAVR
 • Atrial septal defect  (ASD), PFO
 • Miksoma

 Sağ Ön Submamaryal (Memealtı) İnsizyonu

 • Mitral kapak,
 • Triküspid kapak,
 • Atrial septal defect  (ASD), PFO
 • Miksoma  cerrahileri için kullanılır.

Sağ Ön Subklaviküler (Köprücük Kemiği Altı) İnsizyonu

 • Aortik kapak,
 • Transaortik TAVR

Sol Ön Submamaryal (Memealtı) İnsizyonu

 • Minimal invasif direkt koroner arter bypass (MIDCAB)
 • Transaortik TAVR
 • Transaortik TEVAR
 • Epikardiyal lead cerrahileri için kullanılır.

Prof. Dr. Murat KADAN
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

 

Bu gönderiyi paylaş